Lars Laumann
  • Lars Laumann, Kunstnernes Hus, Oslo ( frieze , Issue 178 , 2016 )