Anna Molska
  • Anna Molska , Issue 160 ( frieze , 2013 )